Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Wodociągi Siemianowickie
Aqua-Sprint Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Menu główne:


STAN WODOMIERZY LOKATORSKICH!

    
Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprasza się o podawanie stanu wodomierzy lokatorskich telefonicznie pod nr 32 753-53-78 - Biuro Obsługi Klienta do ostatniego dnia każdego miesiąca.

W przypadku braku podania odczytu zostanie przyjęty odczyt szacunkowy.

UWAGA! ZMIANA CEN WODY I ŚCIEKÓW!

    
Szanowni Państwo!
    
Uprzejmie  przypominamy, iż w dniu 09.08.2020r., wchodzimy w  drugi rok obowiązywania taryfy zatwierdzonej na trzy lata przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 23.07.2019r.
    
W związku z powyższym od dnia 09.08.2020r. cena wody za 1 m3 wyniesie 6,26 zł netto, a cena ścieków za 1 m3 wyniesie 8,50 zł netto. Powyższe ceny będą obowiązywać do dnia 08.08.2021r.
    
Przypominamy również, że w trzecim roku obowiązywania taryfy,  tj. od dnia 09.08.2021 do 08.08.2022r., cena 1m3 wody wyniesie 6,45 zł netto, a cena 1m3 ścieków wyniesie 8,73 zł netto.
    
Do  cen netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

Cała decyzja wraz z załącznikiem - kliknij tutaj


Bezpośrednia obsługa interesantów w Wodociągach Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. jest zawieszona.
Informujemy również, iż z powodu pandemii kasa Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. jest nieczynna do odwołania.
Uprzejmie prosimy o załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną:
32 753-53-78 lub mailową pod adresem: wodociagi@aqua-sprint.pl

Prosimy Szanownych Klientów o wyrozumiałość i przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.        


Woda sprzymierzeńcem w walce z koronawirusem
Koronawirusy towarzyszą człowiekowi od wieków. Uważa się, że są odpowiedzialne za 10-20% wszystkich przeziębień i tzw. infekcji grypowych. Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody, takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Wirusy te, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie dezynfekcji wody.
Nie ma obaw, że w wodzie pitnej może znajdować się koronawirus.

Taką, czystą wodę, zdatną do picia i do mycia dystrybuują Wodociągi Siemianowickie.

Wraz z koronawirusem dotykają nas różne ograniczenia, którym należy się poddać, aby skutecznie zwalczyć pandemię. Konieczny jest nawyk bezwzględnego przestrzegania higieny osobistej, w tym głównie mycia i dezynfekcji rąk. Tutaj woda, mydło i inne środki dezynfekujące spełniają rolę nie do przecenienia.

Na szczęście woda w naszych kranach jest i będzie. Aqua-Sprint pracuje, aby zapewniać jej dostawy do każdego mieszkania. Spółka poddała się nowym rygorom i obostrzeniom dotyczącym pracowników, zadbała o ich bezpieczeństwo – zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Nie prowadzi wprawdzie bezpośredniej obsługi klienta, ale za to wiekszą moc uzyskały kontakty poprzez media elektroniczne. Większość spraw można załatwić telefonicznie i mailowo. Klienci są przyzwyczajeni do odwiedzania biura obsługi, jednak w związku z pandemią należało do minimum ograniczyć bezpośrednie kontakty między ludźmi i tym samym zminimalizować niebezpieczeństwo zakażenia wirusem. Dotyczy to również obsługi klientów. Jest więc więcej rozmów telefonicznych, a najczęściej zadawane pytanie dotyczy funkcjonowania kasy. Ta opcja została jednak wyłączona do odwołania. Za niedogodności z tym związane, najmocniej przepraszamy. O każdej zmianie w tej kwestii będziemy na bieżąco informować.

Mimo nowej, trudnej, a czasami nawet dziwnej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy, do tej pory znanej tylko z katastroficznych filmów, nie poddajemy się i działamy w taki sposób, aby wygrać walkę z wirusem


Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
uprasza się o podanie stanu wodomierzy lokatorskich
w dniach 23.03 oraz 24.03.2020 roku
telefonicznie pod nr 32 753-53-78 - Biuro Obsługi Klienta.
W przypadku braku podania odczytu zostanie przyjęty odczyt szacunkowy.
______________________________________________________________

Bezpośrednia obsługa interesantów w Aqua-Sprint zawieszona

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, od poniedziałku (16.03) do odwołania, Aqua-Sprint całkowicie wstrzymuje bezpośrednią obsługę klientów.
Obsługa za pomocą maila i telefonicznie będzie odbywała się normalnie.
W związku z zaistniałą sytuacją bardzo prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za niedogodności.   
Zapewnienie Wodociągów:

Woda jest i będzie płynąć w naszych kranach! Woda jest bezpieczna!

W odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości uspakajamy, że naszym zadaniem jest zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody mieszkańcom, a także odbiór i oczyszczanie ścieków. To zadanie nie jest w żadnej mierze zagrożone, woda jest i będzie dostarczana mieszkańcom w takiej ilości, jaka będzie potrzebna, a ścieki są i będą odbierane.

Ponadto, informujemy, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, iż koronawirus nie może rozprzestrzenić się przez systemy wodociągowe. Oznacza to, że nie możemy się zarazić poprzez wodę pitną płynącą z wodociągów.
   

Koronawirus nie zagraża wodzie.

 
Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, że koronawirus nie rozprzestrzenia się poprzez systemy wodociągowe.
To oznacza, że nie stanowi on zagrożenia ani dla tych systemów, ani dla jakości wody przeznaczonej do picia.

 
Według aktualnej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dn. 2 marca 2020 r., obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej. W opinii WHO, proces dezynfekcji wody zapewnia skuteczną likwidację tego wirusa i nie są potrzebne żadne dodatkowe środki gwarantujące bezpieczeństwo wody.

 
Woda w Siemianowicach Śląskich jest bezpieczna.

Woda, którą dostarczają Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. jest całkowicie bezpieczna - zarówno u źródeł, z których jest czerpana, jak również w kranie, u klienta.
Woda jest nieustannie monitorowana on-line i badana. Bezpieczeństwo wody do spożycia kontroluje również Sanepid, badając jej jakość w wybranych punktach na sieci.

 
Woda dostarczana mieszkańcom Siemianowic Śląskich spełnia wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Można ją pić bez obaw prosto z kranu i stosować do celów higienicznych, teraz szczególnie zalecanych przez specjalistów w sytuacji zagrożenia wirusem. Tak więc można śmiało powiedzieć, że woda z Wodociągów Siemianowickich, która ma gwarantowaną jakość, jest naszym sprzymierzeńcem w przeciwdziałaniu epidemii.Czynne w dniach:
Poniedziałek od 7:00 do 17:00
Wtorek - czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 13:00

Dział Eksploatacji Sieci
od 7:00 do 15:00 od pon. do pt.

        32 753 53 83

Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego

czynne całą dobę
        32 220 01 80

Sprawy związane z:
- rozliczeniem za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,
- wymianą wodomierza,
- umową oraz jej zmianą
      32 753 53 72

   
Infiltracja wód powierzchniowych przez złoża wodonośne jest wstępnym uzdatnianiem wody. jest wykorzystywany w Europie i coraz częściej w Stanach Zjednoczonych. Czytaj więcej

Uwaga! Kasa nieczynna do odwołania

Koronawirus
Komunikat nr 1 Prezesa Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o.
z dnia 12.03.2020 r.

W związku z Komunikatem nr 1 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Rafała Piecha w sprawie koronawirusa
Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. prowadzą bieżącą obsługę mieszkańców przy jednoczesnym wdrożeniu działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnej infekcji spowodowanej koronawirusem:
  • Apelujemy do Klientów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w siedzibie Spółki. Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę
  • W trosce o bezpieczeństwo Klientów i ograniczenie kolejek do dnia 25 marca nieczynna będzie kasa. Prosimy o dokonywanie płatności za usługi Spółki w formie elektronicznej.
  • Spotkania pracowników spółki z Klientami i Interesariuszami zostają ograniczone do Biura Obsługi Klienta
  • Pracownicy Wodociągów ograniczają do niezbędnego minimum spotkania, konferencje, podróże służbowe, wydarzenia z udziałem większej ilości osób – na rzecz pracy zdalnej i komunikacji telefonicznej lub mailowej czy też w formie wideokonferencji
  • Pracownicy Spółki spotykać się będą z Klientami i Interesariuszami uprzednio umówionymi telefonicznie lub e-mailowo
  • Została znacząco zwiększona częstotliwość czyszczenia/dezynfekcji obiektów i urządzeń Spółki – w szczególności miejsc najczęściej używanych/dotykanych przez Klientów i pracowników (w tym klamki, blaty, poręcze)
____________________________________________________________________________
Uwaga! Ważne

_________________________________________________________________________
Szanowni Klienci !
Uprzejmie informujemy, iż w Kasie naszego przedsiębiorstwa, oprócz płatności gotówkowych istnieje również możliwość realizowania płatności za pomocą kart płatniczych.

Wszelkie opłaty są pobierane bez prowizji.
_____________________________________________________________________________
PISMO WYJAŚNIAJĄCE
PREZESA GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW W KATOWICACH

W związku z występującym w dniach 18 - 20 października 2018 r. pogorszeniem parametrów fizykochemicznych wody dostarczanej mieszkańcom Siemianowic Śląskich zamieszczamy pismo wyjaśniające Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA z siedzibą w Katowicach.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności!
Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
_____________________________________________________________________________

AWARIA NA SIECI
GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW
W KATOWICACH
Szanowni Mieszkańcy,

w związku z awarią wodociągu DN 1400, która wystąpiła na sieci Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach,
w dniach od 16.10.2018 do 18.10.2018 wystąpiło obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej w Siemianowicach Śląskich. Awaria została usunięta, jednak likwidacja jej skutków sprawia, że woda może mieć również odmienne parametry fizykochemiczne oraz organoleptyczne.
Przed spożyciem, należy wodę przegotować.
Dyrektor pionu sieci i dystrybucji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach przekazał informację, że jego firma jest w trakcie przywracania normalnej dostawy wody o ciśnieniu i jakości sprzed awarii. Według jego informacji, ma to potrwać jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Doraźnie, do najbardziej dotkniętych awarią rejonów została przekierowana woda z innej studni zakupowej. GPW przygotowała beczkowozy, jak na razie jednak, nie zachodzi konieczność ich użycia.


Przepraszamy za wszelkie niedogodności!
Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
_____________________________________________________________________________
TARYFA
Informujemy Szanownych Klientów, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzja nr GL.RET.070.7.82.2018.EK zatwierdziło dnia 25 kwietnia 2018r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemianowice Śl.
Decyzja wraz załącznikiem dostępna do pobrania tutaj.
Ceny obowiązujące od dnia 01 czerwca 2018r. dostępne w zakładce OBSŁUGA KLIENTA -> STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI
_____________________________________________________________________________
ZARZĄD I PRACOWNICY
WODOCIĄGÓW SIEMIANOWICKICH
AQUA-SPRINT Sp. z o.o.
Z ŻALEM ZAWIADAMIAJĄ O ŚMIERCI
prof. JÓZEFA KOLONKO

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 29 czerwca 2018 roku zmarł
ŚP. PROF. JÓZEF KOLONKO

Profesor od roku 2011 do roku 2018 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w naszej Spółce.

Pełnił wiele funkcji. Był profesorem honorowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, W latach 1965-2017 nauczycielem akademickim, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, ekonometrykiem i statystykiem, naukowcem i badaczem, współtwórcą i pierwszym przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, dyrektorem Instytutu Ekonometrii /1981-1987/, inicjatorem i dyrektorem Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej (ŚMSH) /1991-2004/, kierownikiem Zakładu Ekonomicznych Zastosowań Statystyki /1993-2000/, następnie Zakładu Metod i Analiz Danych Statystycznych/Zakładu Statystycznej Analizy Jakości Danych w Katedrze Statystyki /2000-2016/, członkiem Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego /2008-2011/, członkiem Komitetu Ekonometrii i Statystyki oraz Komisji Matematycznej Głównego Urzędu Statystycznego /1975-1978/, współzałożycielem Górnośląskiego Banku Gospodarczego oraz Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego. Odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Złotym Krzyżem za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”, Medalem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Przez lata współpracy, był dla nas nie tylko wielkim autorytetem, ale również przyjacielem, sympatycznym, otwartym, dobrym i kochanym człowiekiem, co jeszcze bardziej pogłębia nasze poczucie smutku i straty...

Rodzinie i Najbliższym Śp. Profesora składamy najszczersze wyrazy głębokiego współczucia.
_____________________________________________________________________________
ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO SUN
W Parku Tradycji 16 czerwca 2018r. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłodszych (SUN).
Po szczegóły oraz więcej inforamcji serdecznie zapraszamy do WYDARZEŃ (OBSŁUGA KLIENTA -> WYDARZENIA)


_____________________________________________________________________________
RODO
Chcieliśmy Państwa poinformować, że wdrożyliśmy zmiany zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO).
Treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj  ><pobierz plik>,  po szczegóły  zapraszamy również do zakładki WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW.

_____________________________________________________________________________

UWAGA NA OSZUSTÓW- METODA NA "WODOCIĄGOWCA"
W związku z sygnałami od mieszkańców Miasta
dotyczącymi okradania mieszkań przez ludzi
podających się za pracowników wodociągów,
informujemy, że pracownicy
Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o.
nie kontrolują sieci wewnętrznej budynków,
dlatego też apelujemy o ostrożność i rozwagę.

_____________________________________________________________________________

PRZYPOMINAMY!
ZABEZPIECZENIE PRZYŁĄCZY I INSTALACJI PRZED UJEMNYMI TEMPERATURAMI
W związku z powrotem niskich temperatur należy:
  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez uszczelnienie drzwi i okien, wstawienie brakujących szyb, naprawę ubytków w ścianach,
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować - ocieplić,
  • elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.
Powyższe zabezpieczenia pozwolą uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody do domu.
Jeżeli niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), w tej sytuacji należy zgłosić wyciek wody do Aqua-Sprint pod nr tel. 32 753 53 78, lub w dni powszednie osobiście w siedzibie naszej firmy przy ul. Śląskiej 100 w Siemianowicach Śląskich :poniedziałek w godz. 7ºº-17ºº, wtorek - czwartek w godz. 7ºº-15ºº, piątek w godz. 7ºº-13ºº.
Zgłoszenia przyjmuje również Dział Eksploatacji tel. 32 753 53 83 lub przez stronę www.aqua-sprint.pl poprzez zakładkę "Zgłoś Awarię".
Wówczas Wodociągi Siemianowickie Aqua - Sprint Sp. z o.o. dokonają wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna!

_____________________________________________________________________________

Aqua-Sprint Fair Play
Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. zostały zaproszone do uczestnictwa w ogólnopolskim programie Fair Play. Aqua-Sprint została oceniona pozytywnie przez Komisję Regionalną oraz przez Komisję Ogólnopolską i na Gali Finałowej odbywającej się 24 listopada 2017r. otrzymała certyfikat wraz z innymi najlepszymi firmami.
Po więcej informacji zapraszamy tutaj (zakłada O Firmie -> Nagrody)

_____________________________________________________________________________
ZABUDOWA WODOMIERZY OGRODOWYCH
W dziale OBSŁUGA KLIENTA zakładka WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW znajdą Państwo 3 warunki, które należy spełnić celem uzyskania bonifikaty w ściekach w związku z wykorzystywaniem wody do celów podlewania ogrodu.

_____________________________________________________________________________

KOSZT PRZYGOTOWANIA I WEZWANIA DO ZAPŁATY ORAZ MONITU OSTATECZNEGO
Informujemy, iż w przypadku niedotrzymania terminów płatności określonych w fakturze, Wodociągi Siemianowickie mogą wystosować do Odbiorcy usług wezwanie do zapłaty oraz monit ostateczny. Od dnia 01-07-2017 roku koszt przygotowania i wysłania wezwania zgodnie z kalkulacją (do wglądu w siedzibie Wodociagów, wzrost ceny spowodowany jest rosnącymi cenami za usługi pocztowe) wynosi 5,20 zł, a monitu ostatecznego 11,38 zł. Więcej informacji w zakładce WAŻNE INFORMACJE...


_____________________________________________________________________________
SPRAWDZENIE FOLDERU SPAM NA SKRZYNCE POCZTOWEJ
Uprzejmie informujemy, że klienci korzystający z ekologicznego i bardzo wygodnego oraz szybkiego rozwiązania jakim jest e-faktura proszeni są o sprawdzenie folderu SPAM na swoich skrzynkach pocztowych, gdyż może się okazać, że własnie tam Państwa dostawca usług pocztowych automatycznie skategoryzował wiadomości e-mail z fakturą za dostawę wody.
Aby uniknąć takiego zdarzenia w przyszłości należy dodać adre e-mail: wodociagiaquasprint@gmail.com do listy wyjątków.


Mieszkańców i odbiorców Wodociągów Siemianowickich informujemy, że obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej' w Siemianowicach Śląskich". Głównym celem zadania jest zaprojektowanie a następnie wybudowanie, przy dofinansowaniu ze środków Unijnych, - WFOŚiGW w Katowicach i POIiŚ - sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta w wydzielonych obszarach.
Prace projektowe będą trwać do końca 2015 roku.

Staw Remiza- wszystko pod kontrolą
W związku z zainteresowaniem medialnym stanem wody w stawie Remiza oraz ku uspokojeniu wszystkich mieszkańców Zarząd Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Wodociągi Sp. z o.o. oświadcza: "Nigdy nie było, jak też nie ma obecnie jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia czy życia tych, którzy mieli, mają lub mieć będą kontakt z wodą w stawie Remiza..."

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią oświadczenia dostępną pod tym adresem (kliknij by przejść do pełnej treści oświadczenia)

data ostatniej aktualizacji 22.09.2020
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego