Oferta usług wraz z cenami - Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Wodociągi Siemianowickie
Aqua-Sprint Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta usług wraz z cenami

OBSŁUGA KLIENTA

Cennik usług zgodny z podjętą uchwałą Zarządu
nr 04/10/2014 z dnia 24-10-2014r.

L.p.

Nazwa usługi

Cena netto ** w zł.

1

Wywiad branżowy na zlecenie klienta

82,70

format A4

110,30

format A3

165,50

format A2

2

Ponowne wznowienie dostawy wody (wyłączenie dostawy wody nastąpiło z winy odbiorcy).

386,70

bez wykopu

968,30

z wykopem

3

Odcięcie/ wznowienie dosatwy wody na zasuwie na zlecenie klienta.

107,70

4

Odbiór techniczny zabudowy dodatkowego wodmierza do celów ogrodowych.

46,90

5

Montaż/ Demontaż wodomierza na zlecenia klienta.

107,70

6

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta lub skradzionego (do ceny dolicza się koszt urządzenia pomiarowego).

107,70

7

Kontrola stanu technicznego wodomierza***

237,40

8

Wynajem stojaka hydrantowego wraz z wodomierzem (cena za 1 dobę), do ceny dolicza się opłatę za zużytą wodę oraz pobiera się zwrotną kaucję w wysokości 500,00 zł.

10,00

9

Wypompowanie wody z zalanych obiektów (cena za 1 godzinę).

168,90

10

Wypompowanie ścieków z zalanych obiektów (cena za 1 godzinę).

168,90

11

Dostawa wody za pomocą tymczasowej instalacji wodnej (do ceny dolicza się opłatę za wodę).

143,60

12

Wykrywanie i lokalizacja awarii (cena za 1 godzinę).

229,70

13

Inspekcja TV kanalizacji- za każdy metr bieżący (do usługi dolicza się 1,92 zł/km za dojazd).

3,50

bez raportu

10,00

z raportem

35,50

z czyszczeniem kanalizacji

14

Czyszczenie kanalizacji (cena za 1 godzinę)****

316,10

15

Kontrola wydajności i sprawności hydrantów- cena za 1-szy punkt, każdy następny punkt 50% ceny wyjściowej.

71,80

16

Opróżneinie zbiorników ściekowych i gnilnych (cena za 1 godzinę)

238,60

17
wg kosztorysu
18

Nadzór branżowy przy robotach instalacyjnych wod.-kan. (2h + dodatkowa liczba godzin wg potrzeb inwestora)

200,02

pobierz i wydrukuj cennik
przejdź do pobrania druków zleceń

* Podane ceny (z wyłączeniem poz. 14) dotyczą usług realizowanych na terenie miasta Siemianowice Śl.
W przypadku usług realizowanych poza granicami miasta cena zostanie powiększona o koszty związane z rzeczywistą ilością przejechanych kilometrów
** Do podanej ceny dolicza się podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki
*** Przy wykonaniu ekspertyzy wodmierza na życzenie klienta, dodatkowo klient pokrywa koszty ekspertyzy
**** Czas czyszczenia jest uzależniony od średnicy kanalizacji oraz stopnia zanieczyszczenia


Czynne w dniach:
Poniedziałek od 7:00 do 17:00
Wtorek - czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 13:00

Dział Eksploatacji Sieci
od 7:00 do 15:00 od pon. do pt.

        32 753 53 83

Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego

czynne całą dobę
        32 220 01 80

Sprawy związane z:
- rozliczeniem za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,
- wymianą wodomierza,
- umową oraz jej zmianą
      32 753 53 72

data ostatniej aktualizacji 22.09.2020
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego