OGŁOSZENIA - Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Wodociągi Siemianowickie
Aqua-Sprint Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Menu główne:

OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
z dn. 08.10.2019r.
NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ
PRZY UL. FITZNERÓW 1 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH


Zarząd Spółki Wodociągi Siemianowickie Aqua – Sprint Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich ogłasza, iż zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego gruntu
oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Fitznerów 1 oznaczonych w ewidencji gruntów:

• nr 3251/198 o pow. 0.1513 ha, KW nr KA1I-00016263-6

1. Powierzchnia łączna gruntu 1513,00 m2 (0,1513 ha).
2. Prawo użytkowania wieczystego wyżej wymienionej działki gruntu zostało określone do
dnia 05.12.2089r.
3. Na gruncie znajduje się budynek biurowo-magazynowy.
4. Budynek biurowo-magazynowy znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków.
5. Budynek posiada w dziale IV księgi wieczystej wpis ustanowienia hipoteki do kwoty 1 194 700,00 zł (sł.: jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset zł 00/100).

I. Dane techniczne budynku biurowo-magazynowego:

1. Powierzchnie:
Rok budowy: ok. 1890r.
Powierzchnia zabudowy: 861,25 m2
Powierzchnia użytkowa:    2 728,84 m2
Kubatura:    14 300,00 m3
Kondygnacje:           4

2. Konstrukcja:
Fundamenty kamienne, ściany nośne ceramiczne, strop nad piwnicami ceglany kotwiony na dźwigarach stalowych. Stropy pomiędzy kondygnacjami drewniane. Dach drewniany pokryty papą. Schody  żelbetowe.

Pełna treść ogłoszenia Do Pobrania TUTAJCzynne w dniach:
Poniedziałek od 7:00 do 17:00
Wtorek - czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 13:00

Dział Eksploatacji Sieci
od 7:00 do 15:00 od pon. do pt.

        32 753 53 83

Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego

czynne całą dobę
        32 220 01 80

Sprawy związane z:
- rozliczeniem za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,
- wymianą wodomierza,
- umową oraz jej zmianą
      32 753 53 72

data ostatniej aktualizacji 22.09.2020
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego