Wydarzenia - Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Wodociągi Siemianowickie
Aqua-Sprint Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Menu główne:

Wydarzenia

O FIRMIE

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO SUN

W Parku Tradycji 16 czerwca 2018r. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłodszych (SUN). Z rąk prorektora Akademii WSB oraz Prezesa Zarządu Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o., młodzi studenci odebrali dyplomy oraz koszulki kibica z logo Aqua-Sprint. To kolejny, piaty już rok działalności SUN w naszym mieście. Całoroczny cykl zajęć edukacyjnych, obejmował ciekawostki z różnych dziedzin nauki. Pierwszy wykład pod tytułem: Szybciej, dalej, mocniej! Akcja? Reakcja! poprowadziła ekipa Pana Korka. Kolejne wykłady to: Marzenia o lataniu (dużym i małym) z HISTORII I TECHNIKI, Życie w głębinach – osobliwości podwodnego świata z PRZYRODY, O zorzy polarnej, szalonych mostach i niezwykłych zdolnościach nietoperzy z FIZYKI I AKUSTYKI, Czy trzy cytrzystki grają na cytrze? mowa ojczysta kręta jak Wisła z JĘZYKOZNAWSTWA I FONETYKI, Rytmy życia, czyli o pracy płuc i serca z ANATOMII, Nauka i sport – to jest to. O niezwykłych możliwościach naszego organizmu oraz o tym, że trening czyni mistrza z FIZYKI I ANATOMII, Od koła po sztuczną inteligencję. Wynalazki i odkrycia, które zmieniły dzieje ludzkości z HISTORII I TECHNIKI, NIE-zwykła woda z CHEMII I FIZYKI, Podróże Kapitana Łyżeczki z KULTUROZNAWSTWA I GEOGRAFII.
Serdecznie gratulujemy młodym studentom i już teraz zapraszamy na kolejny, szósty już rok zajęć.
*fot. Wojciech Mateusiak

GORĄCA HERBATKA z AQUA-SPRINT DLA WOLONTARIUSZY WOŚP

W niedzielę, 14 stycznia 2018, w Siemianowicach Śl. grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. A wraz z nią Aqua-Sprint. W tym roku zima obchodziła się z nami łagodnie, jednak wczoraj mróz i wiatr dał się wszystkim we znaki, a szczególnie wolontariuszom z WOŚP. Z pomocą, jak co roku przyszli pracownicy Aqua-Sprint, którzy rozgrzewali herbatką zziębniętych wolontariuszy.
Zaangażowanie pracowników Aqua-Sprint w inicjatywę WOŚP każdego roku jest przejawem ich społecznej odpowiedzialności.

Razem bezpieczniej!
W siedzibie Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o., od stycznia 2018r. przez trzy miesiące, będą odbywać się zajęcia komputerowe dla osób 60+ w ramach programu RAZEM BEZPIECZNIEJ. Doskonale wpisują się one w powstanie miejskiego Portalu i Aplikacji Mobilnej „Bezpieczne Siemianowice”. Nigdy nie jest za późno na edukację i profilaktykę, szczególnie praktyczną oraz przydatną na co dzień. Osoby starsze mogą z nich czerpać wiele pożytków, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia. Bezpieczny, sprawny i zdrowy senior to również tańsze państwo.
Przyjazny stosunek do osób starszych jest miarą kultury i dojrzałości społeczeństwa, z korzyścią dla jakości życia zainteresowanych. Zwiększa on motywację do aktywności społecznej i zawodowej, podnosi sprawność psychofizyczną seniorów oraz ogranicza działania jednostek aspołecznych.
Warunkiem tak rozumianej pomyślności – na jesień życia – jest bezpieczeństwo, czyli ogólny stan spokoju, pewności i braku zagrożenia. Rzecz jasna, taka definicja nie wyczerpuje wielkiej złożoności, rodzajów i znaczenia tematyki bezpieczeństwa. Edukacja w tym przedmiocie jest procesem długotrwałym i wielopłaszczyznowym.
Wymienionym celom i potrzebom służy m.in. niniejszy projekt pod nazwą „Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) w województwie śląskim w 2017 r.” Został on dofinansowany z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Projekt jest dedykowany osobom z pokolenia 60+, a na jego realizację składają się m.in.:
- szkolenia, warsztaty i spotkania dla bezpieczeństwa,
- zaprojektowanie i prowadzenie portalu tematycznego pn. "Bezpieczny Senior",
- opracowanie i wydanie Poradnika pn. „Bezpiecznik seniora – 100 porad, wskazówek i instrukcji dla bezpieczeństwa”,
- opracowanie i wydanie magnesu bezpieczeństwa tzw. „przypominajki” z 10 radami dot. bezpieczeństwa oraz z wykazem ważnych telefonów, w postaci magnesu, który można zamocować np. na drzwiach wejściowych lub lodówce.
- utworzenie Sieci ABS, czyli Sieci Ambasadorów Bezpieczeństwa Seniorów,
- opracowanie i wydanie katalogu bezpiecznych praktyk.
Projekt i jego poszczególne elementy obejmują m.in. zagadnienia: prawne, ekonomiczne, techniczne, cywilne, finansowe, cyfrowe i prozdrowotne.
Wskazują również na bezpieczne i odpowiedzialne postawy obywatelskie, metody i środki zabezpieczenia mienia oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom, w tym próbom nadużyć i wyłudzeń wymierzonym w osoby starsze.
Realizacja projektu krzewi oraz rozwija przedmiotową tematykę bezpieczeństwa seniorów zarówno w miejscu zamieszkania, w ruchu drogowym i w cyberprzestrzeni, a także w życiu społecznym, czy w kontaktach z nieznajomymi.
Na podstawie licznych, rzeczywistych przykładów i zaistniałych zdarzeń, a także analiz okoliczności, przyczyn i szkód – opracowano ostrzeżenia, sugestie, wnioski i porady – adresowane do seniorów.
Realizatorem projektu jest Instytut Przedsiębiorczości w Chorzowie, który podejmuje starania, by wszystkie przedsięwzięcia miały charakter praktyczny, interesujący i użyteczny dla osób starszych.

SIEMIANOWICKI UNIWERSYTET NAJMŁODSZYCH- INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

W ubiegłą sobotę, 30 września 2016r. w Parku Tradycji, odbyła się uroczysta inauguracja piątego semestru Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłodszych (SUN), którego współorganizatorem jest Aqua-Sprint, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Siemianowickie Centrum Kultury. Patronat na działalnością Uniwersytetu objął Prezydent Miasta Siemianowice Śl. Młodzi studenci odebrali swoje indeksy rąk prorektora Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej dr Marcina Lisa, zastępcy prezydenta Siemianowic Śląskich Anny Zasady- Chorab oraz Prezesa Zarządu Aqua-Sprint Pana Piotra Komrausa. Dla dzieci w wieku 6-12 lat zaplanowano całoroczny cykl zajęć edukacyjnych, w trakcie których mali miłośnicy nauki będą poznawać ciekawostki z różnych dziedzin nauki. Pierwszy wykład pod tytułem: Szybciej, dalej, mocniej! Akcja? Reakcja! poprowadziła ekipa Pana Korka.
Kolejne wykłady odbędą się: 28.10.2017r. godz. 9.30 Marzenia o lataniu (dużym i małym). HISTORIA I TECHNIKA dr Monika Paluch-Ferszt. 18.11.2017 r. godz. 9.30 Życie w głębinach – osobliwości podwodnego świata. PRZYRODA dr Jacek Francikowski. 9.12.2017 r. godz. 9.30 O zorzy polarnej, szalonych mostach i niezwykłych zdolnościach nietoperzy. FIZYKA I AKUSTYKA prof. dr hab. inż. Andrzej Katunin. 27.01.2018r. godz. 9.30 Czy trzy cytrzystki grają na cytrze? – mowa ojczysta kręta jak Wisła. JĘZYKOZNASTWO I FONETYKA tenor Oskar Jasiński. 24.02.2018 r. godz. 9.30. Rytmy życia, czyli o pracy płuc i serca. ANATOMIA dr Andrzej Kędziorski. 24.03.2018 r. godz. 9.30 Nauka i sport – to jest to. O niezwykłych możliwościach naszego organizmu oraz o tym, że trening czyni mistrza. FIZYKA I ANATOMIA dr hab. Armand Cholewka. 21.04.2018 r. godz. 9.30 Od koła po sztuczną inteligencję. Wynalazki i odkrycia, które zmieniły dzieje ludzkości. HISTORIA I TECHNIKA dr inż. Łukasz Wróblewski. 19.05.2018r. godz. 9.30 NIE-zwykła woda. CHEMIA I FIZYKA dr inż. Paweł Sobczak. 16.06.2018 r. godz. 10.00 Podróże Kapitana Łyżeczki. KULTUROZNASTWO I GEOGRAFIA. Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018 Popularyzator nauki Marcin Lieber. Młodym studentom życzymy poznania wielu nowych, fascynujących rzeczy i jednocześnie wspaniałej zabawy.

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO W SUN

W Parku Tradycji 3 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłodszych (SUN). Z rąk Anny Zasady Chorab, II zastępcy prezydenta Siemianowic Śląskich oraz Piotra Komrausa, prezesa Zarządu Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o.  młodzi studenci odebrali dyplomy oraz upominki. To kolejny, czwarty już rok działalności SUN w naszym mieście. Całoroczny cykl zajęć edukacyjnych, obejmował ciekawostki z różnych dziedzin nauki. Pierwszy wykład z fizyki poprowadziła Sonia Myczkowska popularyzatorka nauki. Był on zatytułowany „Pod napięciem”. Kolejne wykłady nosiły tytuły: „Mali architekci, inspirujące budowle”, „Jak powstało życie na Ziemi?”, „Nowoczesne materiały, które potrafią myśleć”, „Instrumenty świata”, „Pogadaj z gadem, reptilologia”, „Kuchenne rewolucje, czyli fizyk w kuchni”, „Wędrówki po historii cywilizacji. Starożytny Egipt”, „Fabryka Zwana Organizmem”, oraz „Strachy i straszki, czyli gdzie w Polsce mieszkają legendarne stwory”.
Już teraz zapraszamy młodych studentów na kolejny rok zajęć.
Pełna fotorelacja dostępna tutaj na stronie Urzędu Miasta.

PODZIĘKOWANIA OD KLUBU WODNIK

Uczniowski Klub Sportowy WODNIK, skierował do nas podziękowania. Cieszymy się, że nasza firma mogła wspomóc młodych sportowców zrzeszonych w Klubie z siedzibą przy Zespole Szkół Sportowych.
Celem Klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu; angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia i zainteresowań sportowych; uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim; organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej  i umysłowej; organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
Wszystkim sportowcom oraz ich trenerom życzymy samych sukcesów!!!

BIEGOWE SPOTKANIE Z ANIĄ

Aqua-Sprint aktywnie włącza się w życie lokalne. Tym razem wspomogła darmową wodą sportowców biorących udział w „Biegowym Spotkaniu z Anią”, upamiętniającym osobę Anny Rembierz, która odeszła przedwcześnie, a dla której sport był wielką pasją. Specjalnie na tę okazję, Aqua-Sprint przygotowała butelki z pamiątkową etykietą. Oby pamięć o tak miłej i ciepłej osobie jaką była Ania, przetrwała wśród mieszkańców naszego Miasta.

AQUA-SPRINT WSPIERA MAŁYCH SPORTOWCÓW

Kolejna, druga już edycja Siemianowickiej Olimpiady Pierwszoklasistów odbyła się 9.05.2017. Przyświecało jej hasło „Na sportowo i wesoło". Aqua-Sprint wsparła małych sportowców dostarczając im wodę. W olimpiadzie wzięli udział uczniowie klas pierwszych ze wszystkich siemianowickich szkół. Każda z nich wylosowała państwo, które reprezentowała. Po oficjalnym otwarciu Olimpiady i zapaleniu znicza olimpijskiego rozpoczęły się konkurencje. Sportowców dopingowali rodzice i nauczyciele. Różne dyscypliny sportowe dostarczyły wiele emocji. Na zawodników czekały nagrody i dyplomy. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

INŻYNIEROWIE W AQUA-SPRINT

W ramach upowszechniania informacji o Aqua-Sprint oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych środowisk, firmę odwiedzili przedstawiciele Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Fachowcy z dziedziny górnictwa byli żywo zainteresowani funkcjonowaniem firmy wodociągowej. Oprowadzani przez Prezesa Zarządu Piotra Komrausa, zwiedzili siedzibę Aqua-Sprint, poznali jej historię, a przede wszystkim, z uznaniem odnieśli się do jej aktualnych działań zmierzających do unowocześnienia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, wyrażających się w realizowanym przez firmę programie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Siemianowicach Śląskich”.
Stowarzyszenie jest organizacją naukowo-techniczną zrzeszającą inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem. Skupia w swoich szeregach blisko 14.000 członków różnych specjalności, zatrudnionych w branży górniczej na terenie całej Polski, obejmując swym zasięgiem zarówno górnictwo podziemne jak i górnictwo odkrywkowe, otworowe. Działa we wszystkich dziedzinach prac geologiczno-poszukiwawczych jak i wydobywania kopalin: węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi, cynku i ołowiu, soli kamiennej, siarki, surowców chemicznych i mineralnych oraz surowców budowlanych i drogowych. Obejmuje swym zasięgiem także: wyższe uczelnie górnicze, instytuty naukowe, biura projektowe i całe zaplecze techniczne.

PODSUMOWANIE AKCJI "PUSZKA DLA PUSZKA"

Pod koniec 2016r. informowaliśmy, że powstał w Siemianowicach Śl. Komitet Społeczny „PUSZKA DLA PUSZKA” pod Patronatem Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. Jego celem była zbiórka dla zwierząt ze śląskich schronisk. Komitet zwrócił się do ludzi wielkiego serca, aby przyłączyli się do jego szlachetnej akcji i pomogli  bezdomnym zwierzętom. W okresie od 01.11.2016r. do 31.03.2017r. na terenie Wodociągów Siemianowickich Aqua – Sprint Sp. z o.o. przy ul. Śląskiej 100 (Dział Administracji i Informatyki) były zbierane dary od chętnych do pomocy ludzi. Przyniesiono suche karmy i karmy w puszkach, makarony, kaszę, ryż oraz inne środki: płyny do naczyń, szampony dla zwierząt, koce, żwirek, zabawki dla zwierząt. Wszystkie dary (ostatnie wczoraj, 26 kwietnia 2017r.) zostały przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Psia Chata”. Schronisko powstało w 2012 roku, w Chorzowie, w okolicy tzw. Żabich Dołów. Utworzone zostało przez Fundację SOS Dla Zwierząt, powstałą w 2007 roku, aby pomagać cierpiącym, bezdomnym, potrzebującym pomocy zwierzętom (na zdjęciu przedstawiciele Komitetu Społecznego wraz z Prezesem Zarządu Fundacji p. Jarosławem Motakiem). Fundacja leczy zwierzęta, zapewnia opiekę i szuka im domów. Jeśli trzeba – przeprowadza interwencje z udziałem policji, mające na celu odebranie maltretowanego zwierzęcia, a potem reprezentuje prawa zwierzęcia w sądzie. Od 2007 Fundacja pomogła m.in. około 2000 psom, około 800 kotom, kilkudziesięciu koniom. Fundacja pozyskuje środki ze zbiórek publicznych, z darowizn i z wpłat na 1% (od 2009 roku). Nie uzyskuje dopłat gminnych na prowadzenie schroniska. Pieniądze przeznaczane są w głównej mierze na leczenie zwierząt (każde zwierzę w Fundacji uzyskuje wszelką możliwą pomoc weterynaryjną, niezależnie od kosztów i każde zwierzę ratowane jest do końca). Pieniądze potrzebne są oczywiście również na szczepienia, sterylizacje (wszystkie psy i koty – o ile pozwala na to ich stan zdrowia i wiek - są sterylizowane), na karmę, koce, transport do domów itp. Aktualnie w schronisku znajduje się 120 psów, 30 kotów, 11 koni, króliki, stado kóz i maskotka Fundacji – miniaturowa świnka. Komitet Społeczny „PUSZKA DLA PUSZKA” serdecznie dziękuje wszystkim tym, którym nie obcy jest los zwierząt, za wielkie serce i zaangażowanie.

WARSZTATY DLA DZIECI W AQUA-SPRINT

11 kwietnia br. w siedzibie Aqua-Sprint odbyły się kolejne zajęcia w ramach Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłodszych.
Tym razem, mali studenci zostali zaproszeni na warsztaty  kulturoznawcze pt. "Elegancja Francja". Odbyli oni wirtualną podróż do Francji – ojczyzny Napoleona Bonaparte, Coco Chanel, Muszkieterów i wybitnych szefów kuchni. Odwiedzili m.in. Paryż i przekonali się, jak wysoka jest wieża Eiffla oraz właściwie dlaczego ją zbudowano; sprawdzili, jakie skarby skrywa Luvre oraz dowiedzieli się jak przeprawić się Kanałem La Manche do Wielkiej Brytanii. Nauczyli się też podstawowych słów w języku francuskim i spróbowali francuskich kuchennych specjałów.

WRĘCZENIE NAGRÓD W VI EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNO- FOTOGRAFICZNEGO - "PODRÓŻ DO ŹRÓDŁA"

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o., od początku swojego istnienia, włączają się w obchody Światowego Dnia Wody, organizując konkurs malarsko-fotograficzny „Podróż do źródła”. Pod hasłem „Z wodą w tle”, na siemianowickim stawie „Rzęsa”, odbył się plener malarsko-fotograficzny właśnie ramach tego konkursu. To już szósty raz został on zorganizowany przez Aqua-Sprint przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 13 oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Cogito. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie. Każdego roku, bierze w nim udział prawie 150 uczestników z siemianowickich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Tradycją jest, że nagrody są wręczane w marcu, właśnie przy okazji Światowego Dnia Wody w siedzibie Siemianowickich Wodociągów. Dnia 21 marca, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom.
Oto ich pełna lista:
Przedszkole nr 6: Maja Duchnik, Szymon Opara
Przedszkole nr 12: Wiktoria Wójcik
Przedszkole nr 20: Julia Gieroska
Szkoła Podstawowa nr 1: Magdalena Hadasik, Jakub Mółka, Julia Iwaniec, Wiktoria Serafin, Aleksandra Śnieżak, Paulina Sigura
Szkoła Podstawowa nr 5: Marta Korczak
Szkoła Podstawowa nr8: Laura Buchta
Szkoła Podstawowa nr 13: Lena Buczek
Zespół Szkół Integracyjnych: Szymon Brzęczek, Matylda Stera
Okienko: Magdalena Matlas, Zuzanna Bartosiewi cz, Zofia Noszczyk
MDK Jordan: Martyna Skrubel
I Gimnazjum: Adam Lisieński, Dominika Dudek, Martyna Sosna, Daniel Bobrowski
VII Gimnazjum: Natalia Lubosik, Łucja Konieczna, Adrianna Kaps, Pawłowska Nikola
VIII Gimnazjum: Klaudia Grabowska
ZSOiZ nr 2: Magdalena Zielińska, Katarzyna Konieczko
I LO: Klaudia Guziejewska
Cogito: Klaudia Wilczok, Karolina Zdrada, Karolina Gawron
Meritum: Marta Sobczyk

Grand Prix otrzymał Daniel Bobrowski z I Gimnazjum. Nagrodzone prace są prezentowane na wystawie w siedzibie Aqua-Sprint do maja br. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i ciągłej przyjemności z tworzenia, a gościom odwiedzającym wystawę, miłych doznań artystycznych i zainteresowania się problemami wynikającymi z kurczących się zasobów wodnych.

VI EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNO- FOTOGRAFICZNEGO - PODSUMOWANIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich finalistów wrześniowego pleneru wraz  z opiekunami na uroczyste podsumowaniu konkursu, otwarcie wystawy i wręczenie nagród, które odbędzie się w ramach obchodów Światowego Dnia Wody 21 marca 2017r. o godz. 11.00 w siedzibie Siemianowickich Wodociągów AQUA-SPRINT ul. Śląska 100 Siemianowice Śl.
Lista finalistów dostępna tutaj.

PUSZKA DLA PUSZKA

Pod koniec 2016r. informowaliśmy, że powstał w Siemianowicach Śl. Komitet Społeczny „PUSZKA DLA PUSZKA” pod Patronatem Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. Jego celem była zbiórka dla zwierząt ze śląskich schronisk. Komitet zwrócił się do ludzi wielkiego serca, aby przyłączyli się do jego szlachetnej akcji i pomogli  bezdomnym zwierzętom. W okresie od 01.11.2016r. do 31.03.2017r. na terenie Wodociągów Siemianowickich Aqua – Sprint Sp. z o.o. przy ul. Świerczewskiego 100 (Dział Administracji i Informatyki) są zbierane dary od chętnych do pomocy ludzi. Przyniesiono już suche karmy i karmy w puszkach, makarony, kaszę, ryż oraz inne środki: płyny do naczyń, szampony dla zwierząt, koce, żwirek, zabawki dla zwierząt. Pierwsza część darów została przekazana do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Psia Chata”. Powstało ono w 2012 roku, w Chorzowie, w okolicy tzw. Żabich Dołów. Utworzone zostało przez Fundację SOS Dla Zwierząt, powstałą w 2007 roku, aby pomagać cierpiącym, bezdomnym, potrzebującym pomocy zwierzętom. Fundacja leczy je, zapewnia opiekę i szuka domów. Jeśli trzeba – przeprowadza interwencje z udziałem policji, mające na celu odebranie maltretowanego zwierzęcia, a potem reprezentuje prawa zwierzęcia w sądzie. Od 2007 Fundacja pomogła m.in. około 2000 psom, około 800 kotom, kilkudziesięciu koniom. Fundacja pozyskuje środki ze zbiórek publicznych, z darowizn i z wpłat na 1% (od 2009 roku). Nie uzyskuje dopłat gminnych na prowadzenie schroniska. Pieniądze przeznaczane są w głównej mierze na leczenie zwierząt (każde zwierzę w Fundacji uzyskuje wszelką możliwą pomoc weterynaryjną, niezależnie od kosztów i każde zwierzę ratowane jest do końca). Pieniądze potrzebne są oczywiście również na szczepienia, sterylizacje (wszystkie psy i koty – o ile pozwala na to ich stan zdrowia i wiek - są sterylizowane), na karmę, koce, transport do domów itp. Aktualnie w schronisku znajduje się 120 psów, 30 kotów, 11 koni, króliki, stado kóz i maskotka Fundacji – miniaturowa świnka. Akcja Komitetu Społecznego „PUSZKA DLA PUSZKA” trwa nadal, do końca marca br. Wszystkich, którym nie obcy jest los zwierząt zapraszamy do włączenia się w tę szlachetną inicjatywę.

W okresie od 01.11.2016r. do 31.03.2017r. na terenie Wodociągów Siemianowickich Aqua – Sprint Sp. z o.o. przy ul. Świerczewskiego 100
(Dział Administracji i Informatyki) będą zbierane dary od Państwa dla zwierząt ze śląskich schronisk.

HONOROWY PATRONAT WODOCIĄGÓW NAD AKCJĄ PUSZKA DLA PUSZKA
W okresie od 01.11.2016r. do 31.03.2017r. na terenie Wodociągów Siemianowickich Aqua – Sprint Sp. z o.o. przy ul. Świerczewskiego 100 (Dział Administracji i Informatyki) będą zbierane dary od Państwa dla zwierząt ze śląskich schronisk.

Szczególnie prosimy o przekazywanie:
KARMY: makarony, kasza, ryż, sucha karma, karma w puszkach
INNE ŚRODKI: płyny do naczyń, szampony dla zwierząt, koce, żwirek, zabawki dla zwierząt


14-10-2016r.

SIEMIANOWICKI UNIWERSYTET NAJMŁODSZYCH – INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017
W ubiegłą sobotę, 8 października 2016r. w Parku Tradycji, odbyła się uroczysta inauguracja czwartego semestru Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłodszych (SUN), którego współorganizatorem jest Aqua-Sprint, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Siemianowickie Centrum Kultury. Patronat na działalnością Uniwersytetu objął Prezydent Miasta Siemianowice Śl. Młodzi studenci odebrali swoje indeksy rąk Pani Dziekan WSB w Dąbrowie Górniczej, Prezydenta Miasta Pana Rafała Piecha oraz Prezesa Zarządu Aqua-Sprint Pana Piotra Komrausa. Dla dzieci w wieku 6-12 lat zaplanowano całoroczny cykl zajęć edukacyjnych, w trakcie których mali miłośnicy nauki będą poznawać ciekawostki z różnych dziedzin nauki. Pierwszy wykład z fizyki poprowadziła Sonia Myczkowska popularyzatorka nauki. Był on zatytułowany „Pod napięciem”. Kolejny wykłady odbędą się: 29.10.2016 r. o godz. 9.30 - przyroda, Mali architekci, inspirujące budowle” dr Jacek Francikowski; 19.11.2016 r. godz. 9.30, „Jak powstało życie na Ziemi?” historia/paleontologia, dr Agata Jurkowska; 10.12.2016 r., godz. 9.30, „Nowoczesne materiały, które potrafią myśleć” nowoczesne technologie, dr hab. inż. Andrzej Katunin; 7.01.2017 r., godz. 9.30, „Instrumenty świata” instrumentoznawstwo, dr inż. Łukasz Wróblewski; 4.02.2017 r., godz. 9.30, „Pogadaj z gadem, reptilologia” Izabela Sadza; 4.03.2017 r., godz. 9.30, „Kuchenne rewolucje, czyli fizyk w kuchni”, fizyka/chemia, ekipa Pana Korka; 1.04.2017 r., godz. 9.30, „Wędrówki po historii cywilizacji. Starożytny Egipt”, historia / kulturoznawstwo, Anna Machacz, popularyzatorka Nauki; 13.05.2017 r., godz. 9.30 „Fabryka Zwana Organizmem”, anatomia, dr hab. Armand Cholewka; 3.06.2017 r. godz. 9.30, „Strachy i straszki, czyli gdzie w Polsce mieszkają legendarne stwory”, krajoznawstwo, Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017, Anna i Marcin Lieber, Popularyzatorzy Nauki. Młodym studentom życzymy poznania wielu nowych, fascynujących rzeczy i jednocześnie wspaniałej zabawy.

JUŻ PO KOLEJNYM PLENERZE NA RZĘSIE

Wczoraj na stawie Rzęsa, w ramach kolejnej edycji konkursu „Podróż do źródła”, współorganizowanego przez Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint, przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 13 oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Cogito i pod patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, odbył się plener malarsko-fotograficzny pod tytułem „Z wodą w tle”. Uroczystego otwarcia dokonał osobiście Pan Prezydent Rafał Piech, życząc wszystkim uczestnikom wspaniałych wrażeń artystycznych. Tegoroczne zainteresowanie plenerem wśród dzieci i młodzieży było bardzo duże. Wrześniowa, letnia pogoda sprzyjała zmaganiom artystów. Po zakończonej pracy, młodzi młodzi malarze i fotograficy skorzystali tradycyjnie z przygotowanych dla nich grillowanych kiełbasek. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, które zostaną wręczone w siedzibie Aqua-Sprint w marcu przyszłego roku przy okazji Światowego Dnia Wody.

29-07-2016r.

AQUA-SPRINT POMAGA PIELGRZYMOM
W Światowych Dniach Młodzieży uczestniczy wielu młodych, również z naszego miasta. Część uczestników w liczbie 60 osób wybrała się do Krakowa w pieszej pielgrzymce Szlakiem Orlich Gniazd. W pomoc pielgrzymom zaangażowała się nasza firma zapewniając busa do przewożenia bagaży i namiotów, apteczkę, oczywiście wodę oraz codziennie rano dostarczając śniadanie w formie suchego prowiantu odbieranego z parafii. Dla wszystkich Polaków niezależnie od światopoglądu, przyjazd Ojca Świętego i gości z całego świata jest wielkim wydarzeniem, a każda nawet najmniejsza pomoc w organizacji tego Święta jest bezcenna.

10-06-2016r.

ZAKOŃCZENIE SIEMIANOWICKIEJ AKADEMII CYFROWEJ W AQUA-SPRINT
Spośród blisko 13 milionów Polaków po pięćdziesiątym roku życia, ponad 10 milionów (78%) nie korzysta z Internetu. Zjawisko to, określane mianem wykluczenia cyfrowego, niesie ze sobą wiele konsekwencji zarówno z perspektywy jednostki, jak i całego społeczeństwa. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego miasta, Aqua-Sprint razem z Instytutem Przedsiębiorczości z Chorzowa pod patronatem Prezydenta Miasta, tym razem w ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim, zorganizowała kolejną, czwartą już turę zajęć skierowanych do osób w wieku 50+, które są zainteresowane tematyką obsługi komputera i internetu. Po kilku miesiącach nauki i pracy, nadeszła chwila podsumowania. W dniu 9 czerwca 2016r. w siedzibie Aqua-Sprint odbyło się uroczyste zakończenie kursu. Aż 70 absolwentów otrzymało dyplomy jego ukończenia, które wręczał Pan Prezydent Rafał Piech i Pan Prezes Piotr Komraus. Obaj życzyli wszystkim absolwentom radości z korzystania z wirtualnych dobrodziejstw nowych technologii, które są współczesnym oknem na świat.
Wspólne zdjęćia z tej uroczystości do pobrania TUTAJ.

24-03-2016r.

WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNYM "PODRÓŻ DO ŹRÓDŁA"

Z inicjatywy ONZ, corocznie 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody.  Został on ustanowiony po to, aby zwrócić uwagę świata na problemy związane z szybko znikającymi zasobami wody. Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint, od początku swojego istnienia, włączają się w obchody tego święta. „Z wodą w tle” - pod takim hasłem, na stawie „Rzęsa”, odbył się drugi plener malarsko-fotograficzny w ramach konkursu „Podróż do źródła”. Tenże konkurs już po raz czwarty został zorganizowany przez Aqua-Sprint przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 13 oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Cogito. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie. Każdego roku, bierze w nim udział prawie 150 uczestników z siemianowickich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Tradycją jest, że nagrody są wręczane w marcu, właśnie przy okazji Światowego Dnia Wody w siedzibie Siemianowickich Wodociągów. Wczoraj, tj. 23 marca, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom. Oto ich pełna lista:
 • Zespół Przedszkolny nr 1: Marysia Holak
 • Przedszkole nr 12: Julia Małota, Julia Gryzak
 • Przedszkole nr 19: Paulina Kozioł
 • Szkoła Podstawowa nr 1: Nina Majeran, Łucja Konieczna, Hania Marzec, Adrianna Kaps
 • Szkoła Podstawowa nr 5: Patryk Duda
 • Szkoła Podstawowa nr 8: Zuzanna Konopińska, Zuzanna Micior, Natalia Kaftan
 • Szkoła Podstawowa nr 11: Klaudia Jaskólska
 • Szkoła Podstawowa nr 13: Julia Wolny
 • Zespół Szkół Integracyjnych: Natalia Nenow, Marta Puszkarek, Wiktoria Mleczko
 • I Gimnazjum: Adam Lisieński, Zuzanna Glenszczyk, Daniel Bobrowski
 • IV Gimnazjum: Weronika Barcik
 • VII Gimnazjum: Weronika Manowska
 • VIII Gimnazjum: Brygida Muszała
 • ZSOiZ nr 2: Nikola Gabor, Magdalena Pietrasik, Paulina Koloch
 • I LO: Klaudia Guziejewska, Larysa Skowron, Paulina Stężała, Alicja Widera
 • Cogito: Weronika Grabowska, Adam Urzędowski, Angelika Gondzik, Klaudia Wilczok
Grand Prix otrzymała Natalia Kaftan lat 11 ze Szkoły Podstawowej nr 8. Nagrodzone prace są prezentowane na wystawie w siedzibie Aqua-Sprint do maja br. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i ciągłej przyjemności z tworzenia, a gościom odwiedzającym wystawę, miłych doznań artystycznych i zainteresowania się problemami  wynikającymi z kurczących się zasobów wodnych.

15-03-2016r.

AED W SIEDZIBIE AQUA-SPRINT

W siedzibie Aqua-Sprint zostanie umieszczony mobilny ogólnodostępny defibrylator AED (z ang.: automatczny zewnętrzny defibrylator). Jest to urządzenie, które bardzo skutecznie potrafi przywrócić normalną pracę serca osobie, która uległa jakiemuś wypadkowi i której serce przestało bić. Czasami wydaje się, że problem nie dotyczy nas bezpośrednio, ale statystyki są nieubłagane. Wiemy, że 8 minut, to średni czas dotarcia ambulansu w mieście, a 15 minut poza miastem. Natomiast 4 minuty, to statystyczny czas od zatrzymania krążenia do zaistnienia nieodwracalnych zmian w mózgu. W Polsce, rocznie dochodzi do 40 tysięcy zatrzymań krążenia, z czego ok. 50 % poza domem poszkodowanego i szpitalem. Jeżeli nadal ktoś ma wątpliwości jaka jest szansa spotkania się z nagłym zatrzymaniem pracy serca zapraszamy do obejrzenia filmiku z 2012r. kiedy to na przystanku w naszym mieście Strażnicy Miejscy reanimują nieprzytomnego i nieoddychającego człowieka.

16-02-2016r.

SIEMIANOWICKA AKADEMIA CYFROWA- KOLEJNA EDYCJA BEZPŁATNEGO KURSU KOMPUTEROWEGO
Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. oraz Instytut Przedsiębiorczości z Chorzowa zorganizowały w swojej siedzibie trzy tury bezpłatnego kursu komputerowego dla osób w wieku 50+. Pomysł tak się spodobał i przyjął, że uczestnicy i absolwenci wręcz domagali się jego kontynuacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego miasta, Aqua-Sprint razem z Instytutem Przedsiębiorczości z Chorzowa pod patronatem Prezydenta Miasta, tym razem w ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim, organizują kolejną, czwartą już turę zajęć, która rusza w 22 lutego 2016r. i potrwa do czerwca 2016r. Zapisów do grupy podstawowej lub średnio zaawansowanej można dokonywać pod numerem telefonu: 698 940 780. Zajęcia będą się odbywać tradycyjnie, w siedzibie Aqua-Sprint. Projekt Akademii Cyfrowej będzie obejmował zajęcia z szerszego zakresu niż poprzednie. Uczestnicy nie tylko zdobędą umiejętności cyfrowe, ale też zapoznają się z bankowością elektroniczną, co pomoże im w przyszłości korzystać z całej gamy wirtualnych usług bankowych. Serdecznie zapraszamy do udziału!

11-01-2016r.

TO NIE AWARIA
W niedzielę, 10 stycznia 2016, w Siemianowicach Śl. grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. A wraz z nią Aqua-Sprint. Widok pojazdów technicznych firmy wodociągowej, mógł sugerować, że doszło do awarii. Nic podobnego. Pracownicy Aqua-Sprint rozgrzewali herbatką zziębniętych wolontariuszy. Zaangażowanie pracowników Aqua-Sprint w inicjatywę WOŚP każdego roku jest przejawem ich indywidualnej wrażliwości na potrzeby innych ludzi oraz elementem ich społecznej odpowiedzialności.

12-11-2015r.

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY "NARNIA" W SIEDZIBIE WODOCIĄGÓW
W dniu 10 listopada br., odwiedziła nas grupa podopiecznych Siemianowickiego Stowarzyszenia Pomocy "Narnia". Dzieci dowiedziały się skąd się birze woda w kranach i co się z nią dzieje, kiedy staje się brudna. Zobaczyły Biuro Obsługi Klienta oraz wóz ciśnieniowy. Dziękujemy za miłą wizytę ;)
Link do strony Stowarzyszenia na : https://pl-pl.facebook.com/stowarzyszenienarnia/

27-10-2015r.

KOLEJNA EDYCJA SIEMIANOWICKIEGO UNIWERSYTETU NAJMŁODSZYCH
W najbliższą sobotę, 31 października, o godz. 9.30 w Parku Tradycji odbędzie się Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Siemianowickim Uniwersytecie Najmłodszych. Podczas uroczystości indeksy małym Studentom wręczą przedstawiciele organizatorów: Prezes Zarządu Aqua-Sprint , władze Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie – p. Rafał Piech, który jest honorowym patronem inicjatywy. Wykład inauguracyjny „Brr...bardzo zimno” poprowadzi, popularyzator nauki Pan Korek. Rejestracja uczestników już od godz. 9.10. Uroczystość rozpocznie się punktualnie o godz. 9.30. Do udziału w uroczystości zapraszamy dzieci oraz rodziców.

24-09-2015r.

SIEMIANOWICKA AKADEMIA E-SENIORA
Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. zorganizowały w swojej siedzibie dwie tury bezpłatnego kursu komputerowego dla osób w wieku 50+. Pomysł tak się spodobał i przyjął, że uczestnicy i absolwenci wręcz domagali się jego kontynuacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego miasta, Aqua-Sprint razem z Urzędem Miasta oraz Instytutem Przedsiębiorczości z Chorzowa organizują kolejną, trzecią już turę zajęć, która rusza w październiku 2015r. Zapisów do grupy podstawowej lub średnio zaawansowanej można dokonywać pod numerem telefonu: 698 940 780. Zajęcia będą się odbywać tradycyjnie, w siedzibie Aqua-Sprint. Serdecznie zapraszamy do udziału.

11-09-2015r.

PLENER NA RZĘSIE
Na stawie Rzęsa, w ramach kolejnej – V już edycji – konkursu „Podróż do źródła”, współorganizowanego przez Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint, przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 13 oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Cogito i pod patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, odbył się się plener malarsko-fotograficzny pod tytułem „Z wodą w tle”. Stawiło się aż 122 uczestników z 17 siemianowickich placówek edukacyjnych. Najmłodszy uczestnik ma 5 lat, a najstarszy 19. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, które zostaną wręczone w siedzibie Aqua-Sprint w marcu przyszłego roku przy okazji Światowego Dnia Wody.. Zachęcamy także do odwiedzenia strony interentowej konkursu .

20-07-2015r.

Społeczna odpowiedzialność biznesu Wodociągów Siemianowickich
Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu przekazały Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich, tzw. Rodzinkowemu Domowi Dziecka, zestaw komputerowy.  
Podopieczni, dziękując za podarunek zapewnili, że wykorzystają go do nauki i rozrywki.

02-07-2015r.

Kurtyny wodne w Siemianowicach
W czasie upału dobrze jest się ochłodzić. Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint zainstalowały przed Urzędem Miasta oraz na Bytkowskim Rynku kurtyny wodne, które służą mieszkańcom w czasie upałów. Od pierwszych minut wzbudziły one duże zainteresowanie szczególnie dzieci. Dysze kurtyny są tak skonstruowane, że zużywają niewielkie ilości wody -co w porównaniu z radością małych mieszkańców Siemianowic Ślaskich i korzyścią dorosłych jest kroplą w morzu.
Zapraszamy do korzystania!

23-06-2015r.

Zakończenie Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłodszych
W sobotę 20 czerwca 2015r. w Parku Tradycji zostały wręczone dyplomy ukończenia drugiego roku studiów, najmłodszym studentom - słuchaczom Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłodszych. To już drugi rok funkcjonowania w naszym mieście tak ważnej społecznie inicjatywy Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. Dyplomy wręczali: Prezydent Miasta Pan Rafał Piech, który objął patronatem działania Uniwersytetu, Prezes Aqua-Sprint Pan Piotr Komraus oraz Prorektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Marcin Lis. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że w nowym roku akademickim przybędzie małych studentów, którzy z radością będą uczestniczyć w wykładach i warsztatach z zakresu chemii, logistyki, kulturoznawstwa, fizyki, biologii, astronomii, ekonomii i innych dziedzin. Prezes Aqua-Sprint pogratulował słuchaczom wytrwałości oraz życzył zebranym udanych wakacji. Na zakończenie roku akademickiego młodzi studenci mogli zobaczyć występ magika, który sprawił zebranym wiele radości, a po odebraniu dyplomów, wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

12-06-2015r.

Popieramy społeczne inicjatywy
W poniedziałek (8.06) rozegrano na boisku „Sporcik” mecze urzędników z wychowankami dziennej placówki oraz Rodzinkowych Domów Dziecka. Urzędnikom, mimo że w ich składzie grał Prezydent Miasta  Rafał Piech, nie udało się pokonać młodych zawodników. Wygrani otrzymali "puchar lodów" (w tym przypadku znane wszystkim tzw. rożki). Tradycyjnie, Aqua-Sprint wspomogła wyczerpanych grą zawodników orzeźwiającą wodą. Dzień wcześniej, w czasie Festynu z Duchem organizowanego przez parafię Ducha Św. i MOPS, uczestnicy również mogli się napić wody rozdawanej przez pracowników Aqua-Sprint. wtorek 19 maja 2015r.

27-05-2015r.

"Czyste miasto"
W ramach  wprowadzonego kilka tygodni temu projektu "Czyste miasto", w sobotę 23 maja 2015r. odbyło się sprzątanie Lasku Bytkowskiego. Miasto zwiększa nacisk na to, aby Siemianowice  były czyste, a przy tym zachęca samych mieszkańców do tego, aby sami również zadbali o swój kawałek miasta. Wśród "pospolitego miejskiego ruszenia" nie mogło zabraknąć Aqua-Sprint.  Dla wszystkich, którzy włączyli się w akcję sprzątania i po pracy byli bardzo spragnieni, Wodociągi Siemianowickie przygotowały darmową wodę do picia.

27-05-2015r.

Zakończenie drugiej turu kursu komputerowego 50+
We wtorek 19 maja 2015r. zakończyła się druga tura kursu komputerowego dla osób 50+. Uroczystość wręczenia dyplomów po raz drugi zaszczycił swoją obecnością Prezydent Miasta Pan Rafał Piech. W swoim wystąpieniu, docenił  zarówno inicjatywę zorganizowania przez Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint kursu komputerowego dla osób 50+, jak również zaangażowanie samych uczestników w zmaganiach z nowymi technologiami. Prezydent pogratulował wszystkim i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby doszło do kontynuacji zajęć na poziomie bardziej zaawansowanym.

17-04-2015r.

Dwa kolejne zdroje
Na prośbę mieszkańców Siemianowic Śl., Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. zakupiły dwa kolejne zdroje, które zostaną zamontowane na Osiedlu Młodych oraz na Osiedlu Węzłowiec. Zbliżają się cieplejsze miesiące roku, dlatego mamy nadzieję, iż będą one dobrze służyć spragnionym spacerowiczom i sportowcom.

25-03-2015r.

Podróż do źródła- rozdanie nagród
„Z wodą w tle” - pod takim hasłem, 16 września 2014r. na stawie „Rzęsa”, odbył się plener malarsko-fotograficzny „Podróż do źródła”. Konkurs już po raz czwarty został zorganizowany przez Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 13 oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Cogito. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Pan Rafał Piech. W konkursie brało udział prawie 150 uczestników z siemianowickich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dzieci i młodzież zajmowały dowolnie wybrane miejsca i przystąpiły do tworzenia prac oraz fotografii. Po zakończonym przedsięwzięciu do organizatorów wpłynęło 250 prac oraz fotografii. 20 marca br. z okazji  Światowego Dnia Wody o godz. 11.00 w siedzibie Siemianowickich Wodociągów – Aqua – Sprint Sp. z o. o. odbyło się uroczyste zakończenie konkursu. W zakończeniu uczestniczyli współorganizatorzy konkursu, laureaci konkursu wraz z opiekunami oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Siemianowicach Śląskich uświetniająca uroczystość występami artystycznymi. W kategorii plastycznej przyznano 12 wyróżnień, w tym wyróżnienie specjalne jury konkursu oraz 4 nagrody główne.
Wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie:

 • w kategorii przedszkole: Paulina Przełożna i Antonina Morawin;

 • w kategorii klasy I-III: Anna Fuss i Emilia Śliwa;

 • w kategorii klasy IV-VI: Karol Toborek, Paulina Lipiec i Lena Będkowska; w kategorii gimnazja: Adriana Bereś i Weronika Manowska;

 • w kategorii szkoły ponadgimnazjalne: Klaudia Kacprzycka, Kamil Chlebowski i Katarzyna Rożańska.

Nagrody główne otrzymali następujący uczniowie: Emilia Hirowska (przedszkole), Ewelina Ziółkowska (klasy I-III),  Klaudia Grabowska (klasy IV-VI), Joanna Podgórska (szkoły ponadgimnazjalne)
Nagrodę GRAND PRIX otrzymała: Julia Rurańska

W kategorii fotograficznej przyznano 4 wyróżnienia i 2 nagrody główne.
Wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie;

 • w kategorii klasy IV-VI: Łucja Konieczna i Weronika Pawlik;

 • w kategorii szkoły ponadgimnazjalne: Patrycja Szteliga i Paulina Schneider.

Nagrody główne otrzymali następujący uczniowie:

 • w kategorii klasy IV-VI: Adrian Kaps;

 • w kategorii szkoły ponadgimnazjalne: Angelika Bielska.

Jury konkursu przyznało także wyróżnienie specjalne za fotoreportaż z pleneru dla Łucjii Koniecznej.

Wystawa poplenerowa czynna będzie do końca kwietnia w siedzibie Wodociągów

03-02-2015r.
Zakończyła się I tura kursu komputerowego dla osób 50+

W środę 25 lutego zakończyła się pierwsza tura kursu komputerowego dla osób 50+. Brało w niej udział 41 osób w wieku od 50 do 70 lat. Uroczystość wręczenia dyplomów zaszczycił swoją obecnością Prezydent Miasta Pan Rafał Piech. Podkreślił w swoim wystąpieniu, jak ważna jest rola Internetu w dzisiejszych czasach. To swego rodzaju okno na świat i dlatego inicjatywa, z którą wyszły Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint, aby zorganizować kurs komputerowy dla osób 50+ jest godna pochwały. Prezydent pogratulował uczestnikom kursu wytrwałości i wyraził nadzieję, że pozwoli on na dalsze oswajanie nowych technologii niezależnie od wieku. W rozmowach kuluarowych, absolwenci wyrazili chęć kontynuacji zajęć na poziomie bardziej zaawansowanym, co spotkało się z akceptacją organizatorów i Prezydenta. W Aqua-Sprint, już w pierwszym tygodniu marca rusza druga tura kursu podstawowego, która cieszy się dużym zainteresowaniem.

16-01-2015r.
Kolędowanie w Wodociągach Siemianowickich Aqua-Sprint

Po raz kolejny odbyło się kolędowanie w gronie wodociągowców. Uroczystość rozpoczęła się w kościele Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich. Udział w niej wzięli: Prezydent Miasta Rafał Piech, Przewodniczący Rady Miasta Adam Cebula, pracownicy wodociągów z rodzinami oraz mieszkańcy. Po mszy św. koncelebrowanej, odprawionej przez ks. Grzegorza Krząkałę Krajowego Duszpasterza Pracowników Wodociągów, Kanalizacji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ks. Stanisława Noconia proboszcza parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich oraz ks. Eugeniusza Kurpasa, proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach, uczestnicy zostali zaproszeni na wspólne kolędowanie, które animował zespół „Albo i Nie” z Katowic. Początek roku jest zawsze okazją do planowania nowych zadań. Duszpasterz podkreślił, jak ważne jest, aby te zadania były tworzone zgodnie z zasadami Dekalogu, etyki chrześcijańskiej i społecznej nauki Kościoła. Z jednej strony, zawsze istnieje presja ekonomiczna każąca osiągać jak najlepsze wyniki finansowe, z drugiej jednak strony są ludzie – mieszkańcy, którym przedsiębiorstwo ma służyć, zapewniając zaopatrzenie w wodę. Prezes Aqua-Sprint zapytany, jak jego firma radzi sobie z łączeniem tych, wydawałoby się sprzecznych interesów, odpowiada, że od pięciu lat, kiedy to Wodociągi Siemianowickie działają w mieście, priorytetem nie jest zysk, ale uzyskanie takiej równowagi, aby firma mogła wykonywać swoje zadania ustawowe nie przynosząc strat, a mieszkańcy bez zakłóceń otrzymywali dobrej jakości produkt w rozsądnej cenie. Przypomniał, że łączna cena wody i ścieków jest jedną z najniższych wśród ościennych miast. Cena dla Siemianowic Śląskich to 13,26 zł, a u naszych najbliższych sąsiadów, cena brutto za wodę i ścieki wynosi: Katowice – 13,89 zł, Chorzów – 14,43 zł, Będzin – 13,38 zł, Bytom – 14,44 zł, Piekary Śl. - 13,55 zł, Czeladź – 13,26 zł. Jednocześnie trwają inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Pod koniec roku 2014 rozpoczęło się przygotowanie pozyskania kilkumilionowego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Siemianowice Śląskie. Dodaje, że rok 2015 jawi się więc jako bardzo intensywny i bogaty w wydarzenia, które będą skutkować polepszeniem warunków odbioru ścieków i dostaw wody dla naszych mieszkańców.

12-12-2014r.
Aqua - Sprint przeciw wykluczeniu cyfrowemu pokolenia 50+

Spośród blisko 13 milionów Polaków po pięćdziesiątym roku życia, ponad 10 milionów (78%) nie korzysta z Internetu. Zjawisko to, określane mianem wykluczenia cyfrowego, niesie ze sobą wiele konsekwencji zarówno z perspektywy jednostki, jak i całego społeczeństwa. Wodociągi Siemianowickie włączyły się w działania zapobiegające temu wykluczeniu i zorganizowały w swojej siedzibie cykl spotkań skierowanych do osób w wieku 50+, które są zainteresowane tematyką obsługi komputera i internetu. Wszystko odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podczas spotkań, oprócz wykładów ogólnych uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć obsługi komputera w czteroosobowych grupach. „Zainteresowanie jest tak duże, że zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, mamy ponad 40 uczestników, a jeszcze wiele osób pyta o możliwość zapisania się. Praca z wieloma osobami jednocześnie byłaby niemożliwa, ale przewidujemy kolejną edycję, którą oczywiście zorganizujemy w przyszłym roku” – mówi Prezes Zarządu Piotr Komraus. - „Najstarszy uczestnik ma 70 lat a najmłodszy 50, każdy z radością przychodzi i bez kompleksów uczy się komputera. Cieszymy się z tego, bo przecież jest to jedna z form społecznej odpowiedzialności biznesu”. „To bardzo dobra inicjatywa, po raz pierwszy w Siemianowicach ktoś się nami zajął i dał nam do ręki komputer” - mówi pani Ewa. „Trochę to skomplikowane dla mnie w tym wieku, ale staram się” - dodaje pan Jan. „Bardzo nam odpowiada to piękne miejsce w Aqua-Sprint i sposób prowadzenia zajęć, no i nareszcie będę umiała sama wysłać maila do kogoś z rodziny” - śmieje się pani Teresa. Prowadzący zajęcia Arkadiusz Wawreczko,   chwali zaangażowanie i zapał uczestników. „To był strzał w dziesiątkę” - mówi, „nasze społeczeństwo jest coraz starsze i każda aktywność osób 50+, szczególnie w zakresie nowych technologii zasługuje na uznanie i jak widać, spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem”.

22-10-2014r.
Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłodszych

18 października 2014r. w Parku Tradycji odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłodszych, którego współorganizatorem jest Aqua-Sprint, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Siemianowickie Centrum Kultury. Patronat na działalnością Uniwersytetu objął Prezydent Miasta Siemianowice Śl. W zajęciach bierze udział ponad 130 dzieci, które odebrały swoje indeksy z rąk przedstawiciela WSB, Prezydenta Jacka Guzego oraz Prezesa Aqua-Sprint Piotra Komrausa. Wykład inaugurujący nowy rok akademicki 2014/2015, a tym samym już drugą edycję spotkań z nauką dla młodych studentów  pt. „Pamiętaj chemiku młody!” poprowadził popularyzator nauki Mateusz Stocki.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW

Termin

Tytuł wykładu

Wykładowca

15.11.2014
godz. 9.30

„Każdy z nas jest logistykiem, choć może o tym nie wie”

dr inż. Paweł Sobczak

13.12.2014
godz. 9.30

„To nie jest koniec świata, czyli jak żyją nasi rówieśnicy w odległych krajach”

dr Anna Watoła

10.01.2015
godz. 9.30

„Po co Polsce wojsko i czy dziewczyny mogą być żołnierzami?”

dr Paulina Polko

31.01.2015
godz. 9.30

„Czy niemożliwe jest możliwe - fizyka w świecie baśni”

mgr Marta Koplejewska

21.02.2015
godz. 9.30

„Gdzie prowadzą czarne dziury i czy możliwe są podróże w czasoprzestrzeni”

(dr inż. Andrzej Katunin)

14.03.2015
godz. 9.30

„Kolorowy świat Indian - życie i obyczaje Indian obu Ameryk”

dr inż. Łukasz Wróblewski

11.04.2015
godz. 9.30

„Roślinna gala boksu - rośliny mięsożerne”

dr Wojciech Sierka

09.05.2015
godz. 9.30

„Dziewczyny na ośmiotysięcznikach. Wyprawa na Gaszerbrum II w Pakistanie”

Aleksandra Dzik - alpinistka

Czerwiec

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015

Wykład Prezydenta Miasta

01-04-2014r.
Wodociągi Siemianowickie nagradzają na „Dzień Wody”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wody, w Wodociągach Siemianowickich 28 marca 2014r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Podróż do źródła.” Wyróżnienia i nagrody wręczali Wiceprezydent Miasta Siemianowic Śląskich Dariusz Bochenek, dyrektor Adam Matusiewicz oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 Krzysztof Zyska. Na konkurs nadesłano aż 112 prac plastycznych.
To już III edycja tego konkursu, skierowanego do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz młodzieży ze szkół średnich. Organizatorem przedsięwzięcia są Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Wodociągi Siemianowickie Aqua - Sprint Sp. z o.o. Prezes Piotr Komraus, zgodnie z misją firmy, wspomaga wszelkie inicjatywy mające na celu rozwój młodych ludzi. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Siemianowic Śl. Organizatorzy zachęcili do jak najszerszego wykorzystania spektrum możliwości artystycznego ujęcia tematu wody, co w dużym stopniu autorzy zrealizowali. Po raz kolejny chodziło o uświadomienie młodym ludziom jak ważny jest to temat, tym bardziej, że na świecie ponad miliard ludzi cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.
W kategorii plastycznej przyznano 5 wyróżnień, w tym wyróżnienie specjalne jury konkursu oraz 4 nagrody główne. Wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie: Amelia Zydroń (Przedszkole nr 12), Kamila Garbarczyk (ZSI), Kajetan Blocher (Szkoła Podstawowa nr 1), Sara Zug (MDK im. H. Jordana), Anna Tkacz (Pracownia Plastyczna „Okienko”). Nagrody główne otrzymali następujący uczniowie: Natalia Wójtowicz (Pracownia Plastyczna „Okienko”), Zuzanna Lorek (MDK im. H. Jordana), Emilia Chylińska (MDK im. H. Jordana ), Martyna Cibis (II gimnazjum).
Nagrodę GRAND PRIX otrzymała: Dominika Róg (MDK im. H. Jordana).

Oprócz nagród, wyróżnieniem dla młodych artystów jest stała ekspozycja nagrodzonych prac w siedzibie Wodociągów Siemianowickich przy ul. Świerczewskiego 100.
Wszystkie prace dostępne do zobaczenia  również  pod tym adresem.

data ostatniej aktualizacji 22.09.2020
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego